Regulamin i polityka prywatności

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze strony https://spetaniemilosne.pl
 2. Wszelkie prawa do strony internetowej https://spetaniemilosne.pl l, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, należą do Rytualisty, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Rytualisty wyrażoną na piśmie.
 3. Zamawiającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Zamawiając jakikolwiek rytuał zamieszczone na stronie oraz podstronach serwisu Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem zamieszczonym pod adresem https://spetaniemilosne.pl oraz że w pełni akceptuje jego warunki.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez osobę zamawiającą rytuał treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez nią przedmiotowej strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji strony https://spetaniemilosne.pl  w celu prowadzenia przez Zamawiającego działalności, która naruszałaby interes Rytualisty.
 7. W świecie magii nie ma żadnego pewnika, ponieważ los kieruje się swoimi własnymi zasadami, których nie można do końca przewidzieć, dlatego Rytualista nie zapewnia, że rytuał zadziała w każdym bez wyjątku przypadku, jakkolwiek rytuały wykonywane przez Rytualistę cechuje duża skuteczność, istotna bowiem jest również wiara Zamawiającego w ostateczny sukces. Sukces magicznych rytuałów jest zależny w pewnej mierze od wiary Zamawiającego.
 8. Wszelkie terminy odprawienia rytuałów są ustalane pisemnie przez e-mail pomiędzy Rytualistą a osobą, która korzysta z jego pomocy.
 9. Rytualista nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne szkody, które wynikły z zastosowania jego rad zawartych na stronach oraz w e-mailach.
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne w świetle prawa, nie uchyla to ważności pozostałych.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkiego rodzaju komentarzy czy wpisów, recenzji poszczególnych produktów dokonanych na jej stronie, w tym opinii niezgodnych z prawdą, a także powtarzanych wielokrotnie czy takich, które obrażają uczucia osób trzecich. Administrator samodzielnie decyduje o tym, jakie treści prezentuje i jakie mogą być umieszczone na jej stronie przez osoby trzecie.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i treści wstawione na jej stronę przez osoby trzecie m.in. rasistowskie, obraźliwe, nietolerancyjne, szerzące nienawiść, nagabujące do przemocy fizycznej czy psychicznej, molestowania, wynaturzenia, podżegania przeciwko prawu czy innym ludziom. Treści te zostaną usunięte.
 13. Recenzje oraz komentarze zawierają opinie osób trzecich – Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 14. Komentarze, recenzje dodawane są po zatwierdzeniu przez Administratora strony według jego decyzji po przeanalizowaniu ich zgodności z prawdą i stanem prawnym- administrator decyzje o tym osobiście każdorazowo.

 

 

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług ezoterycznych poprzez Serwis Spetaniemilosne.pl.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach,
  w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na
  podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny
  i zrozumiały.
 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 10. Administrator stosuje technologie śledzące działania Użytkownika na stronie  Spetaniemilosne.pl W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane osobowe. Zbiera się dane demograficzne, informacje o zachowaniu i używanych technologiach. Zbierane dane są niezbędne do prowadzenia i działania
  serwisu.
 11. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osób, które nie zdecydowały się na skorzystanie z naszych usług.
 12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – zakładka Kontakt.

Informacja o plikach cookies 

 1. Termin “cookies” oznacza dane informatyczne zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników, które umożliwiają korzystanie ze stron internetowych. Są to przede wszystkim pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym
  Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome:
  www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari:
  www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Dane zbierane są tylko i wyłącznie do wykonania usług: wróżba, usługa ezoteryczna.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale i niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Realizacja usługi bez podania danych nie będzie możliwa.
 4. Dane potrzebne do wykonania wróżby to: imię, data urodzenia, adres e-mail.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji Usług lub wystawienia rachunku/faktury.
 9. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osób, które nie zdecydowały się na skorzystanie z Serwisu.